บริษัท ซอฟต์แคร์ จำกัด


English ไทย ລາວ Việt ngữ

เรียนเขียนโปรแกรม เรียนทำเว็บไซต์

เรียนหัดทำเว็บไซต์
-เว็บไซต์แนะนำตัวเอง
-เว็บไซต์แนะนำสินค้า
-อื่นๆ ฯลฯ ตามระยะเวลาที่ท่านเรียนรู้ได้
5,000 บาท / คน
เรียนทำเว็บไซต์ระดับกลาง
-เว็บไซต์ระบบสมัครสมาชิก
-เว็บไซต์เว็บบอร์ด
-อื่นๆ ฯลฯ ตามระยะเวลาที่ท่านเรียนรู้ได้
10,000 บาท / คน
เรียนทำเว็บไซต์ขนาดใหญ่
-เว็บไซต์มีระบบคำนวน หรือ จองออนไลน์
-เว็บไซต์รองรับผู้ใช้จำนวนมากๆ
-อื่นๆ ฯลฯ ตามระยะเวลาที่ท่านเรียนรู้ได้
15,000 บาท / คน
เรียนหัดเขียนโปรแกรม
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
-โปรแกรมบันทึกข้อมูล
-อื่นๆ ฯลฯ ตามระยะเวลาที่ท่านเรียนรู้ได้
5,000 บาท / คน
เรียนเขียนโปรแกรมระดับกลาง
-โปรแกรมระบบหน่วยงาน ร้านค้า ต่างๆ
-อื่นๆ ฯลฯ ตามระยะเวลาที่ท่านเรียนรู้ได้
10,000 บาท / คน
เรียนหัดเขียนโปรแกรมบนมือถือ iPhone iPad
-ส่งไฟล์ขี้น App Store ได้
10,000 บาท / คน
เรียนเขียนโปรแกรมมือถือ iPhone ระดับสูง
-ต้องมีเครื่อง Mac มาด้วย
-ส่งไฟล์ขี้น App Store ได้
15,000 บาท / คน
เรียนเขียนโปรแกรมมือถือ Android
-ส่งไฟล์ขึ้น App Store ได้
7,000 บาท / คน
เรียนเขียนโปรแกรมมือถือ Blackberry, Nokia
-ส่งไฟล์ขี้น App Store ได้
10,000 บาท / คน

 

ฝ่ายขาย : (09)-0021-5255 , (08)-0311-8716

*** เรียนแล้วไม่เป็น เราไม่คิดเงิน
*** เราการันตีแล้วท่านมาเรียนแล้ว เขียนโปรแกรมเป็นแน่!!!
*** เรียนจนเป็น ไม่ได้เรียนจนหมดชั่วโมง