บริษัท ซอฟต์แคร์ จำกัด


English ไทย ລາວ Việt ngữ

GPS ติดตามรถยนต์

  • ระบุตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ
  • ตรวจสอบเส้นทางการวิ่งย้อนหลัง
  • สั่งดับเครื่องยนต์ จากมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์
  • ใช้ดักฟังเสียงบนรถ
  • ตรวจสอบความเร็วที่ใช้ในการขับขี่
  • แจ้งสถานะของตัวรถ ดับ/ติดเครื่อง และวิ่งเร็วเกินกำหนด
  • มีแบตเตอรี่ในตัว ทำงานได้แม้ไม่ได้รับไฟจากรถยนต์
  • ระบบแจ้งเตือน เสารับสัญณาณถูกตัด ตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
  • ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ต
  • ใช้งานผ่านมือถือ iPhone ,Nokia ,Android ,Blackberry ฯลฯ

ราคาเฉพาะอุปกรณ์ : 4,900 บาท

- ลูกค้าต้องไปติดตั้งเอง
- SIM โทรศัพย์ต้องจัดหาเอง
- รับประกัน 1 ปี เปลี่ยนของใหม่ให้

ราคาเฉพาะโปรแกรมใช้งาน : 2,000 บาท

- ฟรีโปรแกรมใช้งาน เก็บข้อมูลการเดินทาง 1 ปี เต็ม
- บริการดูแลการใช้งาน ตลอด 24 ชั่วโมง

ราคาติดตั้งที่ร้าน : 7,900 บาท

- ฟรีค่าติดตั้ง
- ฟรีโปรแกรมใช้งาน เก็บข้อมูลการเดินทาง 1 ปี เต็ม
- บริการดูแลการใช้งาน ตลอด 24 ชั่วโมง
- รับประกัน 1 ปี เปลี่ยนของใหม่ให้